Classy Barber Bratislava

classy barber logo ba
Blog

História barbershopov – od Egypta až po súčasnosť

Holiči a barberi zohrávali v spoločnosti vždy dôležitú úlohu. Ich história siaha až do najstarších civilizácií, kedy predstavovali miesta spoločenského postavenia. Spoznajte históriu barbershopov od úplných začiatkov až po súčasnosť.

Holiči v starovekom Egypte

Holenie sa neustále vyvíjalo a formovalo v rôznych kultúrach po celom svete. História holičstva a barbershopov siaha až do obdobia 5000 rokov pred Kristom, kedy sa na holenie využívali ostré kamene a bronzové žiletky. Egypťania už v tom čase kládli veľký dôraz na osobnú úpravu a hygienu. Z toho dôvodu boli holiči považovaní za dôležitých členov spoločnosti. Boli zodpovední za strihanie a úpravu vlasov, ako aj za zastrihávanie fúzov a holenie hláv kňazov. Tieto zručnosti sa často odovzdávali z generácie na generáciu.

barbershop

Barberi v starovekom Grécku a Ríme

V starovekom Grécku a Ríme sa holenie stalo ešte viac sofistikovanejším a dokonalejším umením. Rímski barbieri (latinsky tonsor) nielenže zvládali techniky holenia, ale ponúkali aj rôzne kúpeľné a kozmetické služby. Ich miestnosti, známe ako tonsoria, boli centrom spoločenského života, kde ľudia diskutovali o politike, kultúre a živote vo všeobecnosti. Práve toto obdobie znamenalo začiatok holičstva ako spoločenského zážitku, ktorý položil základy moderného holičstva.

Stredovek a renesancia – zlatý vek holičstva

Stredovek priniesol so sebou zmenu v postavení barberov. Okrem tradičných služieb, ako bolo holenie a úprava vlasov, sa z barberov stali aj uznávaní chirurgovia, ktorí vykonávali rôzne zákroky, ako napríklad extrakcie zubov, amputácie či krvné odbery. Mali totižto veľký cit v rukách.

Dokonca aj ikonický stĺp barbershopov pochádza práve z tohto obdobia. Červené a biele pruhy symbolizujú krv a obväzy, zatiaľ čo modrá by mala predstavovať žily. Mosadzná guľa v hornej časti predstavuje misku na krv.

Industrializácia a modernizácia barbershopov

S príchodom priemyselnej revolúcie a masovej výroby sa zmenil aj charakter barbershopov. Postupne sa stali komerčnejšími a stratili časť ich pôvodnej spoločenskej a kultúrnej úlohy. Stále však išlo o miesto určené výlučne pre chlapov a miesto, kde sa stretávala komunita, ktorá diskutovala a zdieľala svoje spoločné záujmy.

barbershop

Moderné barbershopy v súčasnosti

Dnešné barbershopy sa vracajú ku svojim koreňom. Často zdôrazňujú osobný prístup a využívajú pri strihaní a holení tradičné techniky. Stávajú sa taktiež miestom, kde sa chlapi schádzajú nielen kvôli úprave vlasov a brady, ale taktiež kvôli relaxu a spoločnom čase, kde môžu s barbermi diskutovať. Vývoj barbershopov zároveň odráža to, ako veľmi sú dôležité z hľadiska kultúry a pri budovaní spoločenstva. Ak hľadáte barbershop, ktorí spĺňa práve tieto faktory, potom neváhajte a rezervujte si svoj termín do Classy Barber.

Facebook
Twitter
LinkedIn
história barbershopov

Obsah článku